Home COM SOL·LICITAR BEQUES PEL CURS D’ESPLAI?
« Home »
oct 17th, 2016 Desactiva els comentaris

COM SOL·LICITAR BEQUES PEL CURS D’ESPLAI?

Tags
Share this

Hola famílies,

Aquí us deixem una mica més d’informació relacionada amb el tema de les beques del curs que teniu l’opció de demanar al Moviment de Centres d’Esplais Cristians Catalans, per si no va acabar de quedar clar a la reunió de famílies de dilluns passat.

Nosaltres ens encarreguem de portar la documentació al moviment i, pera això, necessitem que ens l’entregueu als monitors responsables (Arnau Subias, Sarah Badosa o Marta Segura) dissabte 5 de novembre com a tard. A continuació us indiquem la documentació que cal que ens entregueu:

OPCIÓ 1: Aquells participants que hagin demanat la beca del moviment a l’estiu (la de l’ajuntament no serveix) poden dir-nos-ho i farem els tràmits perquè us mantinguin la documentació, de manera que no caldrà que la torneu a entregar.

OPCIÓ 2: Cal presentar els dos documents indicats a continuació:

  1. El certificat de convivència: emès pel districte o ajuntament del lloc de residència actualitzat.
  2. La declaració de la renda: de cada membre de la unitat familiar major de 18 anus amb obtenció de rendiments econòmics: fotocòpia de la pàgina on es consignen els membres de la unitat familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i del document d’ingrés o devolució segellar per l’entitat bancària o la delegació d’Hisenda corresponent.

En cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de la renda, és imprescindible presentar UN dels dos documents següents:

a)     La còpia de la resolució com a beneficiari del PIRMI de la unitat familiar on viu el nen o nena que va l’esplai.

b)     La fotocòpia del full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activa ( majors de 18 anys).

En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activa hauran de presentar una fotocòpia del document acreditatiu (emès pel SOC) on es consigna si cobren prestació per desocupació o subsidi d’atur o no, com també la quantitat que perceben per aquests conceptes.

IMPORTANT: No cal que ens entregueu o demaneu cap full de sol·licitud. Això ja ho farem nosaltres introduint la informació de la documentació a la nostra base de dades. No us n’heu de preocupar vosaltres.

En cas que tingueu algun dubte sobre aquesta documentació, pregunteu-ho també a qualsevol dels tres responsables de beques. A continuació us adjuntem un link amb més informació d’aquestes beques (tot i que sigui d’una convocatòria anterior, es manté el mateix format): http://www.peretarres.org/arxius/mcec/ajuts/curs_bases.pdf

Esperem que ara hagi quedat una mica més clar,

Fins aviat!

Arnau, Sarah i Marta

Comments are closed.