Documentació

Documentació de colònies d'estiu 2024

  • Fitxa d'inscripció (es pot portar ja impresa en el moment de la inscripcció)
  • Fotocòpia del DNI de la persona que signa
  • Fotografia mida carnet actual del participant
  • Fotocòpia del CATSalut del participant
  • Fotocòpia del Carnet de Vacunes del participant
  • Autorització de medicaments (es pot portar ja impresa en el moment de la inscripcció)